Om Nodebis

Nodebis Applications tillhandahåller, via sina dotterbolag, digitaliseringstjänster för beslutsstöd samt applikationer för bland annat tillgänglighet och optimering av resurser. Tjänsterna höjer produktiviteten och minskar affärsrisken i ett beslut.

Verksamheten bedrivs i två segment:

  • Optimizing Shared Services, OSS: digitala tjänster för delningsekonomins behov av allokering och optimering av resurser i tid och rum, främst för fordonsadministration och pool-bilar.
  • Business Information Services, BIS: digitala beslutsstödstjänster och rapporter för beslutsfattare i privat och offentlig sektor.

Optimizing Shared Services, OSS
Verksamheten inom OSS utgörs av dotterbolagen Portify och Miljöbilscentralen i Sverige. Portify och Miljöbilscentralen är verksamma inom fordonsadministration och fleet management med kommuner och regioner som största kundsegment.

Business Information Services, BIS
Verksamheten inom BIS utgörs av dotterbolagen Bisnis Analys, Medmind, Radsoft samt Ny Media. Bisnis Analys tillhandahåller ett webbaserat analysverktyg, Bisniskollen, för beslutfattare i näringsliv och kommuner.  Tjänsten säljs via årsabonnemang och ger obegränsad användning. Medmind genomför kvalitativa marknadsundersökningar till i första hand Nordens läkemedelsföretag men erbjuder även digitala lösningar inom marknadsföring, kommunikation och affärsintelligens. Radsoft erbjuder digitala tjänster för systemspel och är digitalt ombud för de nordiska speloperatörerna inom sportspel och trav. Ny Media tillhandahåller flertalet nischade tidningar samt gör kvalificerade urval för att nå specifika målgrupper för rekrytering av nya kunder.