Nodebis Applications AB, ägare i storleksordning 2022-08-25

Aktiekapitalets utveckling 2016-2022