Kontakt

Lena Sundsvik, VD/Ledamot
lena.sundsvik@nodebis.se
070-385 05 99

För frågor angående innehållet på sidan,
vänligen maila till info@nodebis.se

Dokument

Bolagsordning
Registreringsbevis

Styrelse, ledande befattningar och revisor

Lars Save

Ordförande

Lars Save, född 1954, är styrelseledamot och VD i ett större antal noterade och onoterade bolaget inom främst informationsteknik och IT. Största aktuella annat engagemang är som VD och koncernchef för Empir Group AB, noterat på Nasdaq Small Cap marknaden.

Lena Sundsvik

VD/Ledamot

Lena Sundsvik, född 1968, har en kandidatexamen i maskinteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon driver Verksamhetspartner Lena Sundsvik AB och är styrelseledamot i Xavitech och Skawen Holding AB. Hon har tidigare varit Partner på Leading Business AB samt ansvarig för kundutvecklingsprojekt och utvecklingsavdelningens linjeverksamhet på Stoneridge Electronics AB.

Marie Kvist

CFO

Marie Kvist, född 1981, har en kandidatexamen i ekonomi från Högskolan Väst. Hon har varit CFO i Nodebis sedan 2021 och är styrelseledamot i flertalet av Nodebis dotterbolag. Under åren 2017-2022 arbetade hon med koncernredovisningen inom Empir Group, noterat på Nasdaq Small Cap marknaden. Innan dess hade Marie uppdrag inom offentlig verksamhet samt mindre privata IT-företag.

Margareta Strandbacke

Ledamot

Margareta Strandbacke, född 1957, har under många år varit VD/ Koncernchef, etablerat och drivit bolag företrädelsevis inom IT-branschen. Margareta har ett antal styrelseuppdrag senast som ordförande i Empir Group AB. Driver eget bolag med interim chefsuppdrag, affärsutveckling, rådgivning och rekryteringsuppdrag.

 

Bengt Lindström

Ledamot

Bengt Lindström, född 1954, är utbildad Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han har mångårig erfarenhet från såväl IT-branschen som finanssektorn där han haft olika ledningsfunktioner på många välkända bolag. Bengt har därtill flera styrelseuppdrag samt investeringsverksamhet i egna bolag.

Maria Järviken

Ledamot

Maria Järviken, född 1967, har en magisterexamen i företagsekonomi från Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Hon driver Redovisningskontoret Järviken AB. Hon har arbetat med konsultverksamhet avseende ekonomistyrning i mindre bolag samt drivit redovisningsbyrå under många år.

Revisor

Bolagets revisor är auktoriserad revisor Johan Fransson, verksam vid
JF Revision AB.