Nyheter

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NODEBIS APPLICATIONS AB

Aktieägarna i Nodebis Applications AB (publ), org.nr 556858-5441 ("Bolaget"), har kallats till årsstämma den 31 maj 2022 klockan 15.00 på Nodeus Group, Kronobergsgatan 49 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 14.45.

Nedan återfinns länkar till kallelse och fullmaktsformulär.

Kallelse

Fullmaktsformulär

-------------------------------------------------

Pressmeddelande: 22 februari 2022 16:00:00 CET

Nodebis Applications AB (publ) har förvärvat 70% i Mednode AB

Pressmeddelande

-------------------------------------------------

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EMPIR VEZZEL APPLICATIONS AB

Aktieägarna i Empir Vezzel Applications AB, org.nr 556858-5441 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 januari 2022 klockan 13.00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 12.45.

Nedan återfinns länkar till kallelse, fullmaktsformulär och förslag på ny bolagsordning.

Kallelse

Fullmaktsformulär

Ny Bolagsordning

Nodebis Applications AB
Kungstorget 1
451 30 Uddevalla

Telefon: 070-385 05 99
E-post: info@nodebis.se

Hemsida & Design av  Webbyrå  Intendit